Screenshot 2021-07-22 140051

08 Decembar, 2023

Poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi

Poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada za javno saopštavanje interpretacija sa snimaka izdatih na nosačima zvuka i slike u hotelima i prevoznim sredstvima...


08 Decembar, 2023

Poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi

Poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada za javno saopštavanje interpretacija sa snimaka izdatih na nosačima zvuka i slike putem bioskopskih projekcija...


07 Avgust, 2023

Poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi

Poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada za emitovanje interpretacija sa snimaka izdatih na nosačima zvuka i slike u televizijskim programima...


23 Jun, 2023

Zapisnik sa Skupštine


23 Jun, 2023

Godišnji izveštaj o poslovanju


15 Jun, 2023

Plan raspodele


1 Jun, 2023

Poziv na sednicu Skupstine GOS-a

Obaveštavaju se članovi GOS-a da će se dana 15. juna 2023. godine, u pozorištu Atelje 212, sa početkom u 12 časova, održati sednica Skupštine GOS-a.


1 Jun, 2023

Akcija "Odbrana glumaca"

Svedoci smo medijske hajke na naše kolege, kao i na ceo naš esnaf. Smatramo da je ovo trenutak kad moramo da pokažemo javnosti solidarnost, kao i spremnost da branimo našu profesiju. Svi.

Zajedno sa Udruženjem dramskih umetnika Srbije napisali smo Proglas.


24 Maj, 2023

Poziv za dostavljanje kandidature za člana Upravnog odbora


8 Maj, 2023

Poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi za emitovanje

Obaveštavamo korisnike da u roku od 15 dana od objave u “Službenom glasniku RS” (objavljeno 28.04.2023.) dostave prijavu za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada za emitovanje interpretacija.


29 Mart, 2023

Poziv na sednicu Skupštine GOS-a

Obaveštavaju se članovi GOS-a da će se dana 5.aprila 2023. godine, u pozorištu Atelje 212, sa početkom u 12 časova, održati sednica Skupštine GOS-a.


19 Decembar, 2022

Izveštaj sa vanredne elektronske sednice Skupštine

Obaveštavaju se članovi Glumačke organizacije Srbije da je na vanrednoj sednici Skupštine, održanoj dana 15. decembra 2022. godine elektronskim putem, usvojen predlog Statuta o izmenama i dopunama Statuta Glumačke organizacije Srbije.


01 Decembar, 2022

Poziv na vanrednu elektronsku sednicu Skupštine

Obaveštavaju se članovi Glumačke organizacije Srbije da će se dana 15. decembra 2022. godine održati vanredna sednica Skupštine GOS-a. Sednica će se održati elektronskim putem.


15 Novembar, 2022

Poziv na sednicu Skupštine

Obaveštavaju se članovi Glumačke organizacije Srbije da će se dana 30. novembra 2022. godine u pozorištu Atelje 212, sa početkom u 14 h održati sednica Skupštine GOS-a.


24 Oktobra, 2022

OBAVEŠTENJE - Članovima GOS-a

Poštovane kolege, obaveštavamo vas da je naša organizacija GOS dana 30.08.2022. godine zaključila Biletarni ugovor sa organizacijom AISGE (Artistas Interpreyes, Entidad de Gestion de Detechos de Propordad Intelectual) iz Španije.

Direktorka GOS-a
Jelena Ćuruvija


5 Aprila, 2022

Objavljen poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi

Obaveštavamo vas da je Glumačka organizacija Srbije (GOS) objavila u Službenom glasniku RS broj 42/2022 dana 1. aprila 2022. godine poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada koje GOS naplaćuje po osnovu kablovskog reemitovanja glumačkih interpretacija sa snimaka izdatih na nosačima zvuka i slike.

Rok za prijavljivanje je 15 dana počev od 1. aprila 2022. godine, dana objave poziva u „Službenom glasniku RS.

Prijave na pregovore o tarifi možete podneti u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu organizacije GOS, Kursulina 7/2, Beograd ilioffice@gos.rs. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizaciji GOS na telefon 063- 229-621.

Poziv za učestvovanje u pregovorima je objavljen i u novinama Politika 4.aprila.


27 Decembar, 2021

Izveštaj sa sednice Skupštine GOS-a

Obaveštavaju se članovi Glumačke organizacije Srbije da su na vanrednoj izbornoj sednici Skupštine, održanoj dana 27.12.2021. godine, izabrani članovi Nadzornog odbora, kao i predsednik i potpredsednik Skupštine GOS-a.


2 Decembra, 2021

OBAVEŠTENJE - VANREDNA IZBORNA SEDNICA SKUPŠTINE GOS-a

Obaveštavaju se članovi Glumačke Organizacije Srbije da će se dana 27. decembara 2021. godine od 12 do 14 časova, u Jugoslovenskom Dramskom Pozorištu, na velikoj sceni održati vanredna izborna sednica Skupštine GOS-a.

4 Avgusta, 2021

USPEŠNO REALIZOVANA ELEKTRONSKA SEDNICA SKUPŠTINE GOS-a

Na sednici Skupstine, koja je održana 29.jula 2021. godine od 294 članova Skupštine GOSa učestvovalo je 163 člana Skupštine. Usvojen je predlog Statuta o izmenama i dopunama statuta Glumačke organizacije, od 19.07.2021. godine.


Obaveštenje o elektronskoj sednici Skupštine GOSa

Poštovani članovi Skupštine Glumačke Organizacije Srbije (GOS),


Ovim putem vas pozivamo da učestvujete u radu vanredne sednice Skupštine GOS-a, koja će se održati elektronskim putem dana 29.07.2021. godine, od 10h do 22h.

Ova Sednica se saziva na inicijativu Upravnog odbora, a radi izmene Statuta u skladu sa nalogom i instrukcijama Zavoda za intelektualnu svojinu, što prema našim očekivanjima predstavlja poslednji korak pred dobijanje dozvole za kolektivno ostvarivanje prava naših članova.

Ono što je važno jeste da na zakazanoj sednici, poštujući rok koji nam je ostavio Zavod za intelektualnu svojinu izglasamo izmene Statuta koje su potrebne da bi se naša organizacija uskladila sa zakonskim uslovima za dobijanje potrebne dozvole.

Molimo vas da glasanje izvršite na obrascu koji će vam biti dostavljen neposredno pred početak sednice Skupštine dana 29.07.2021. godine.

Održavanje elektronske sednice podrazumeva izjašnjavanje o predlogu izmene Statuta koji je dostavljen članovima uz poziv za održavanje sednice.

Rezultati glasanja biće vam dostavljeni na mejl adresu, na koju smo poslali ovaj mejl.

Sledi dnevni red sednice:

DNEVNI RED

VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

koja se održava elektronskim putem, dana 29.07.2021. godine od 10h do 22h

  1. Usvajanje predloga Statuta o izmenama i dopunama Statuta Glumačka Organizacija Srbije

Srdačan pozdrav,

Predsednik Upravnog odbora

Nebojša Dugalić s.r.

PREDLOG STATUTA o izmenama i dopunama Statuta Udruženja GOS